Autoři fotografií: Jindřiška Šimůnková a Vladimír Kuchařík.

 

 

Hrad Kost je krásný pohádkový zámek s bohatou historií. Něco z minulosti hradu.